ASP C-16-301 Nissan DA25 Ignition Plug - Uncoded

SKU: ASP-C-16-301

$12.95

1295

ASP C-16-301 Nissan DA25 Ignition Uncoded Plug

Use Tumbler series: P-16-161/164

Use Tumbler spring: P-16-105

Key Blank Cross-Reference: X123/DA25, DA25-NP, X197/DA30, X210/DA31, DA27

Fits:

1989-1994 NISSAN 240SX
1987-1995 NISSAN PATHFINDER
1985-1995 NISSAN PICKUP
1987-1990 NISSAN PULSAR
1986-1990 NISSAN STANZA

Quick Search